Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä on viiden kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtymän omistajina ovat Heinäveden, Joroisten, Juvan ja Leppävirran kunta sekä Varkauden kaupunki. Yhtymä hoitaa omistajakunnilleen lakisääteisiä jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Jätehuollon toimialueella asuu noin 50 000 vakituista asukasta.

Keski-Savon Jätehuolto vastaa omistajakuntiensa asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja julkishallinnon sekajätteiden keräyksestä, keräyksen kilpailuttamisesta sekä kerätyn jätteen käsittelystä. Jätehuolto vastaa myös kiinteistökohtaisesta hyötyjätteiden keräämisestä lukuun ottamatta keräyspaperia.

Yhtymä ylläpitää ja kehittää Riikinnevan jätekeskuksen toimintoja sekä järjestää omistajakunnissaan kotitalouksille suunnatut maksuttomat vaarallisen jätteen vastaanottopisteet. Lisäksi Keski-Savon Jätehuolto sopii yhdessä omistajakuntiensa kanssa kotitalouksille tarkoitetut paikalliset jätehuoltopalvelut ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Näitä ovat esimerkiksi kuntien varikoilla tai työpajoilla oleva jätteiden vastaanottotoiminta, kiertävät keräystempaukset sekä kodin lääkejätteen maksuton vastaanotto alueen sopimusapteekkien kautta. Keski-Savon Jätehuolto hoitaa myös toimialueensa jätelaskutusta, asiakaspalvelua ja jäteneuvontaa.