Muutoksia sekajätteiden tyhjennyspäiviin

Sekajätteen ajoreitteihin on tulossa pysyviä muutoksia Keski-Savon Jätehuollon toimialueella. Muutokset liittyvät jätteenkuljetustoimintaa koskeviin muutoksiin sekä uudistuneen jätelain myötä laajeneviin erilliskeräysvelvoitteisiin. Ajoreittien- ja päivien vaihtuminen voi näkyä sekajäteastioiden tyhjennyksissä.

Ajoreitteihin liittyvät muutokset voivat vaikuttaa kiinteistön sekajäteastian tyhjennyksiin seuraavasti;

  • Kiinteistön sekajäteastian tyhjennys voi tapahtua jatkossa ilmoitettua tyhjennyspäivää edeltävänä tai sen jälkeisenä päivänä. Jos kiinteistön sekajäteastian tyhjennyspäivä on esimerkiksi tiistai, astian tyhjennys voi tapahtua maanantaina, tiistaina tai keskiviikkona.
  • Sekajäteastia pyritään ensisijaisesti tyhjentämään ilmoitettuna tyhjennyspäivänä, mutta pidentyneet ajoreitit voivat vaikuttaa aikataulun muuttumiseen. Mikäli jostain syystä säilytätte jäteastiaanne tyhjennyskertojen välillä jossain muualla, kuin sovitulla tyhjennyspaikalla, huolehtikaa astia tyhjennyspaikalle tiedossa olevaa tyhjennyspäivää edeltävänä päivänä

Myös arkipäiville sattuvat juhlapyhät saattavat aikaistaa tai myöhästyttää tyhjennyksiä. Esimerkiksi pääsiäistä edeltävän viikon ajot ajetaan päivää aiemmin ja pääsiäisen jälkeisen viikon ajot päivää myöhemmin.

Takaisin tiedotteisiin