Riikinnevan jätekeskus

Jätekeskus palvelee arkisin ma klo 8- 19 ja ti-pe klo 8- 16.
Arkipyhien aattoina (eli aatonaattoina) jätekeskus suljetaan klo 14.
Jätekeskus on suljettuna mm. joulu- ja juhannusaattoina sekä muina arkipyhinä. 


Jätekeskuksen sijainti:

Riikinnevan jätekeskus sijaitsee Leppävirran kunnan alueella lähellä Varkauden ja Joroisten kunnan rajaa. Varkauden keskustasta jätekeskukselle on matkaa noin 12 kilometriä. Riikinnevan jätekeskuksen vieressä sijaitsee myös Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitos.

Ajo-ohje Riikinnevan jätekeskukseen:

 • Aja Valtatie 5:lle.
 • 2 km Varkauden pohjoispuolella on valtatien risteyksessä opastekyltti ”Jätelaitos 6 km”. Käänny opasteen mukaisesti risteyksestä Sorsakoskentielle.
 • Aja Sorsakoskentietä noin 4 km, kunnes näkyviin tulee opastekyltti ”Jätelaitos 2 km”. Käänny tästä Riikinnevantielle ja jatka matkaa, kunnes jätekeskuksen punainen toimistorakennus ja autovaaka liikennevaloineen ovat näkyvissä.

Kotitalouksien pienkuormien hinnat, lajittelu ja vastaanotto:

 • Pienkuormien sekä isojen jätelavakuormien hinnat löytyvät hinnastot-sivultamme.
 • Kotitalouksien pienkuormia ovat henkilö- tai pakettiauto + peräkärry -yhdistelmällä tuodut jätekuormat.
 • Jätekeskuksella on lajittelulavat pienkuormien jätteiden lajittelua varten. Henkilökunta opastaa lajittelua paikan päällä.
 • Alla on listattu jätelajeja, joita otetaan vastaan jätekeskuksella. Klikkaamalla jätelajin nimeä aukeaa lisäohje kyseisen jätteen lajittelusta.

Maksullinen jäte mm:

 • sekajäte – energiaksi
 • rakentamisen ja remontoinnin erilaiset jätteet kuten:
  • pressut, rakennusmuovit, PVC-muovit, kumit, narut, köydet jne.
  • vaahtomuovit, eristeet
  • tapetit, kuivat maalitelat ja -sudit
  • likaiset kartongit, pahvit ja paperit
  • ikkunat, tasolasit, peilit, kristalli, keramiikka
  • ikkunalliset tai eristeelliset ovet
  • mineraalivillat, kipsilevyt
 • huonekalut ja isot jätteet kuten sohvat, nojatuolit, runkopatjasängyt, vaahtomuovipatjat, lattiamatot jne.

Otetaan vastaan veloituksetta:

Mitä jätteitä kotitaloudet EIVÄT voi toimittaa jätekeskukselle?

Riikinnevan jätekeskus voi ottaa vastaan tai käsitellä vain jätteitä, joita sen voimassa oleva ympäristölupa sallii.
Jätekeskuksella ei oteta vastaan mm. :

 • lääkejätettä (toimitettava apteekkiin)
 • haketettavaa puutarhajätettä (toimitetaan kuntien haketettavan puutarhajätteen vastaanottopisteeseen)
 • biojätettä (lukunottamatta kompostoitavaa puutarhajätettä)
 • lietteitä, käymäläjätettä tai eläinten lantaa
 • räjähteitä, ammuksia, aseita
 • säteilevää jätettä (lukuunottamatta palovaroittimia)

Pienkuorman tuojat, näin asioitte jätekeskuksella:

 • Ajakaa liikennevalojen mukaisesti autovaa’alle ja käykää kertomassa toimistossa, mitä jätteitä olette tuomassa. Saatte samalla neuvoja lajittelusta, toimintaohjeet ja mahdollisen jätteenkäsittelymaksun.
 • Pienerät tulee purkaa ja lajitella lajittelukentällä opasteiden ja henkilökunnan osoittamille lajittelulavoille, jätekontteihin tai muuhun osoitettuun paikkaan. Kysykää tarvittaessa neuvoa henkilökunnaltamme.
 • Vaaralliset jätteet tulee viedä erilliseen vaarallisen jätteen halliin (keltainen rakennus lähellä vaakaa ja toimistorakennusta). Noudattakaa henkilökunnan antamaa ohjeistusta.
 • Huom, muuttunut käytäntö: Poistuessaan jätekeskuksesta  jätekuorman purkamisen ja lajittelun jälkeen pienkuormatuojien ei tarvitse enää ajaa vaa’an kautta.

Jätekeskuksella maksaminen:

Jätekeskuksella voi maksaa käteisellä sekä pankki- tai luottokortilla sekä Visa Electronilla. Jätekeskuksella voi käyttää myös lähimaksua. Tiliasiakkaat voivat saada myös myöhemmin lähetettävän laskun.

Tuliko kysymyksiä jätteen vastaanottoon liittyen?

Lisätietoa jätteiden vastaanotosta, hinnoista tai muista käytännön ohjeista saa ottamalla yhteyttä Riikinnevan jätekeskukseen. Yhteystiedot näkyvät tällä sivulla.

Tiesithän, että Riikinnevan jätekeskus on eri asia kuin Riikinvoima Oy

Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos sijaitsee Leppävirralla Riikinnevan jätekeskuksen läheisyydessä. Keski-Savon Jätehuolto on yksi Riikinvoima Oy:n yhdeksästä omistajasta. Voimalaitos on vastaanottanut ja polttanut itäsuomalaisista kotitalouksista kerättyä sekajätettä elokuusta 2016 lähtien. Kotitalousasiakkaat eivät voi toimittaa jätekuormiaan suoraan Riikinvoimalle vaan jätekeskukseen. Voit tutustua Riikinvoima Oy:n ja voimalaitoksen toimintaan tarkemmin täältä»


Teollisuuden ja yritysten jätekuormat

Riikinnevan jätekeskuksella voidaan ottaa vastaan käsiteltäväksi vain niitä jätteitä, joita sen ympäristölupa sallii. Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen kaatopaikkakelpoisuus on myös selvitettävä ennen jätteen tuomista jätekeskukseen. Selvitysvastuu on jätteen tuottajalla.

Kaatopaikkakelpoisuuden toteamisesta

Jätelain ja valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen (VNa  331/2013) mukaisesti jätteen haltijalla tai tuottajalla on velvollisuus antaa kaatopaikanpitäjälle riittävä selvitys jätteestä ja sen kaatopaikkakelpoisuudesta.VNa:n liitteessä 2 on määritelty yleiset periaatteet jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi sekä menettelyt arvioinnin suorittamiseksi. Kaatopaikkakelposuuden määrittelyjä tekevät useat laboratorio- ja asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset kuten esimerkiksi Ramboll Finland Oy.

Kaatopaikkakelpoisuusmenettely laajeni 1.1.2016 alkaen koskemaan kaikkia kaatopaikalle loppusijoitettavia jätteitä. Tällöin kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden orgaanisen aineksen pitoisuuden raja on 10 % määritettynä orgaanisen hiilen kokonaispitoisuutena (TOC) tai hehkutushäviönä (LOI).

Rakennus-ja purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä syntyvälle jätteelle raja on 1.1.2020 asti 15 %. Kaatopaikkakelpoisuusselvitys tulee toimittaa Keski-Savon Jätehuollolle hyvissä ajoin ennen ensimmäisen jätekuorman saapumista jätekeskukseen.

Lavakuormien hinnasto

Lavakuormien hinnasto löytyy täältä»

Jätteen siirtoasiakirja

Suomessa astui 1.5.2012 voimaan uusi jätelaki ja -asetus. Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan luovutettaessa mm.

 • vaarallisia jätteitä
 • sako- ja umpikaivolietteitä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä
 • rakennus- ja purkujätettä
 • pilaantunutta maa-ainesta

Keski-Savon Jätehuollon jätteen siirtoasiakirja»  (3-sivua, pdf-tiedosto).
(Aukaise ja tulosta, lomake täytettävä käsin). Siirtoasiakirjassa on kolme sivua, joista:

 • yksi kpl on jätteen tuottajalle/haltijalle
 • yksi kpl jätteen kuljettajalle
 • yksi kpl jätteen vastaanottajalle/ käsittelijälle

Ohjeita siirtoasiakirjan käyttöön: