Lietteet

Asumislietteet

Säiliöt on tarkastettava vuosittain. Yleiset jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostus- ja umpikaivot on tarkastettava vuosittain ja tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa tyhjennysajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Lietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun luvalliseen käsittelypaikkaan. Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä.

Kiinteistön haltija vastaa tyhjennyksistä

Keski-Savon Jätehuolto ei kilpailuta tai kuljeta kiinteistöjen sakokaivojen tyhjennyksiä, vaan kiinteistöjen omistajan tulee itse tilata sakokaivon tyhjennys sellaiselta toimijalta, jolla on ELY-keskuksen myöntämä lupa jätteen ammattimaiseen kuljettamiseen sekä voimassa oleva liikennelupa.

Keski-Savon Jätehuollon toimialueen ELY-keskusten yhteystiedot:

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
PL 2000, 70101 KUOPIO
Kallanranta 11, 70100 KUOPIO
Puhelinvaihde: 02 95 026 500
Faksi: (017) 580 8950

Etelä-Savon ELY-keskus:
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
PL 164, 50101 MIKKELI
Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI
Puhelinvaihde 020 63 60120
Faksi: (015) 651 9149