Biojätteen erilliskeräysvelvoite astuu voimaan

Biojätteen erilliskeräysvelvoite astuu voimaan heinäkuussa 2024. Keski-Savon Jätehuollon toimialueella biojätteen erilliskeräys tulee aloittaa 31.8.2024 mennessä. Velvoite koskee Varkauden keskustaajama-alueella sijaitsevia vakituisesti asuttuja kiinteistöjä. Velvoitealueen karttarajauksen ja lisätietoa erilliskeräyksestä löydät täältä.

Pyydämme biojätteen erilliskeräysvelvoitteeseen kuuluvia kiinteistöjä aloittamaan biojätteen erilliskeräyksen mahdollisimman pian. Lisäksi pyydämme tekemään jäteastiatilaukset sekä kompostointi- ja kimppailmoitukset viivytyksettä. Lähetämme tiedotuskirjeen viikolla 29 velvoitealueelle kuuluville kiinteistöille, joilta biojätteen erilliskeräys puuttuu. Kirje voi saapua myös niille kiinteistöille, joista on tehty ilmoitus biojätteen erilliskeräyksestä, koska ilmoituksia ja astiatilauksia käsitellään parhaillaan.

Biojätteen erilliskeräys voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

 1. Kompostoinnilla
  Mikäli biojäte lajitellaan kiinteistöllä sijaitsevalla kompostorilla, tulee kompostoinnista tehdä ilmoitus Keski-Savon
  Jätehuollolle. Kompostointi-ilmoituksen voi täyttää paperisena tai sähköisen asioinnin kautta. Lomakkeen täyttäminen ei vaadi kirjautumista. Huomioithan, että kompostorin tulee olla jätehuoltomääräysten mukainen eli haittaeläinsuojattu, lämpöeristetty sekä ilmastoitu ja siinä tulee olla tiiviit pohja, seinät ja kansi.
 2. Omalla biojäteastialla
  Oman biojäteastian ja tyhjennykset voi tilata asiakaspalvelustamme puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli tilaatte
  astian Keski-Savon Jätehuollolta, astia (sisältäen tarran ja biopussin) toimitetaan kiinteistöllenne. Biojäteastia
  tyhjennetään vähintään kahden (2) viikon välein kesäaikana ja neljän (4) viikon välein talviaikana.
 3. Naapureiden kanssa yhteisellä biojäteastialla eli biokimpalla
  Naapureiden (enintään 10 kiinteistöä) kanssa yhteistä biokimppaa varten tulee täyttää kimppalomake. Täytetyn
  lomakkeen voi lähettää joko paperisena tai sähköpostilla. Lomakkeen ja ohjeet täyttämiseen löydät täältä. Kimppa-astia tulee sijoittaa jonkun kimppaan osallistuvan kiinteistön tontille.
Takaisin tiedotteisiin