Biojätteen erilliskeräys laajenee

Kartta biojätteen erilliskeräysvelvoitealueen rajauksesta Varkaudessa.

Omakotitalojen biojätteen erilliskeräysvelvoite astuu voimaan Keski-Savon Jätehuollon alueella 19.7.2024, johon mennessä erilliskeräys tulee aloittaa.

Jätelain uudistumisen myötä biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan myös omakotitalokiinteistöjä, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajama-alueella. Keski-Savon Jätehuollon toimialueella tämä tarkoittaa Varkauden keskustaajamaa. Tästä kartasta näet, kuuluuko kiinteistösi velvoitealueen piiriin (linkki avautuu pdf-tiedostoon). Mikäli kiinteistösi sijaitsee kartassa merkityn alueen ulkopuolella, biojätteen erilliskeräysvelvoite EI koske kiinteistöäsi. Voit kuitenkin halutessasi liittyä biojätteen erilliskeräykseen joko omaa tai usean kiinteistön yhteistä keräysastiaa käyttäen, jos erilliskeräys on alueella järjestetty. Erilliskeräysvelvoite ei koske vapaa-ajan kiinteistöjä.  

Kaavio biojätteen erilliskeräysvelvoitteesta, joka ohjaa biojätteen keräilyn vaihtoehtoihin.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite

Taustaa biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajentumisesta

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajentuminen perustuu jätelain (646/2011) uudistumiseen, joka astui voimaan vuonna 2021. Jätelain uudistuksen yhtenä tavoitteena on parantaa eri jätejakeiden kierrätystä ja täten edistää kiertotaloutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Biojätteen erilliskeräyksen laajentuminen mahdollistaa biojätteen tehokkaamman uusiokäytön sekä parantaa sekajätteen laatua energiahyödyntämisen kannalta. Käytännössä biojätteen erilliskeräysvelvoitetta laajennettiin niin, että jatkossa se koskee myös vakituisesti asuttuja omakoti- ja pientaloja, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Ketä velvoite koskee?

Velvoite koskee vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajama-alueilla. Keski-Savon Jätehuollon toimialueella tämä tarkoittaa Varkauden keskustaajamassa sijaitsevia kiinteistöjä. Velvoite ei koske vapaa-ajan asuntoja. Tästä kartasta näet velvoitealueen (avautuu pdf-tiedostoon). Mikäli kiinteistösi sijaitsee kartassa rajatun alueen sisäpuolella, tulee kiinteistölläsi erilliskerätä biojätettä 19.7.2024 mennessä. Suositeltavaa on, että biojätteen erilliskeräys aloitetaan mahdollisimman pian – tutustu biojätteen erilliskeräyksen järjestämisen vaihtoehtoihin alla. Jätehuollon sujuvuuden varmistamiseksi tarvittavat astiatilaukset ja keräykseen liittymisilmoitukset tulee tehdä 31.5. mennessä. Näin varmistamme sujuvan siirtymän kohti tehokkaampaa jätehuoltoa.

Mitkä ovat vaihtoehdot velvoitteen täyttämiseen?

Biojätteen erilliskeräys voidaan järjestää kolmella tavalla; kompostoinnilla, omalla biojäteastialla tai naapureiden kanssa yhteisellä biojäteastialla eli biokimpalla.

 • Kompostointi Jos kompostoit jo biojätteet kiinteistölläsi, tee kompostointi-ilmoitus Keski-Savon Jätehuollolle. Jos aloitat kompostoinnin, huomioithan että kompostorin tulee olla alueellisten jätehuoltomääräysten mukainen ja kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus. Kompostorin tulee soveltua biojätteen kompostointiin – siinä tulee olla umpinaiset pohja, kansi ja seinä, sen tulee olla haittaeläinsuojattu ja lämpöeristetty. Pelkkä puutarhakompostori ei ole riittävä ratkaisu.

  Lämpökompostoreja on saatavilla useilta valmistajilta. Esimerkkejä jätehuoltomääräykset täyttävistä biojätteille soveltuvista lämpökompostoreista (huom. lista ei ole kattava, myös muut merkit ja mallit mahdollisia):
  – Aerobin lämpökompostori 200 l
  – Biolan Eco 220 l pikakompostori
  – Biolan Talouskompostori 200 l
  – Greenline lämpökompostori Master 375 l
  – Inora lämpökompostori 250 l
  – Johanna lämpökompostori 330 l
  – Kekkilä lämpöeristetty puutarha- ja mökkikompostori 310 l
  – Kekkilä tehokompostori 225 l
  – Multa-Max lämpökompostori 300 l

 • Oma biojäteastia Voit ostaa tai vuokrata astian Keski-Savon Jätehuollolta. Tilaa astia sähköisen asiointipalvelun kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

 • Kimppa-astia biojätteelle Voit ostaa tai vuokrata astian Keski-Savon Jätehuollon asiakaspalvelusta. Jätekimpan yhteyshenkilö ilmoittaa kimpasta jätehuollolle kimppalomakkeella. Tulostettavan kimppalomakkeen löydät nettisivuiltamme. Yhteisen jäteastian eli kimppa-astian perustaminen ja käyttö on mahdollista lähekkäin sijaitseville kiinteistöille. Kimppaan voi liittyä 2-10 kiinteistöä. Kimppa-astia tulee sijoittaa tontille. Biokimppa-astian sijoittaminen katualueelle ei ole mahdollista.

Paljonko biojätteen erilliskeräys maksaa?

Biojätteen erilliskeräyksen kustannukset riippuvat valitsemastasi keräystavasta. Alla on esitetty esimerkkejä erilliskeräyksen kustannuksista.

 • Kompostointi
  – Keittiön biojätteen kompostointiin soveltuva lämpökompostori, n. 200-500 e.
  – ympärivuotisessa käytössä olevan kompostorin tulee olla lämpöeristetty, ilmastoitu ja haittaeläinsuojattu
  – esim. Keski-Savon Jätehuollon kautta tilattuna 495 € sis.alv.

 • Kimppa-astia biojätteelle
  – esim. 5 kiinteistön kimppa (voi olla 2-10 kiinteistöä)
  – 140 l / 240l astia, tyhjennysväli 2 viikkoa
  – Tyhjennysmaksu 5,79 € / kerta
  – Astiavuokra 3,28 € / kk (astian hankinta omaksi 140 l/ 40 €, 240 l/53 €)

  37,98 € / vuosi / kotitalous (laskettu vuokra-astialla)

 • Oma biojäteastia Tyhjennysväli 2 viikkoa kesäaikana, 4 viikkoa talviaikana
  – 140 / 240 l astia
  – Tyhjennysmaksu 5,79 € / kerta
  – Astiavuokra 3,28 € / kk (astian hankinta omaksi 140 l/ 40 €, 240 l/53 €)

  155,16 € / vuosi (laskettu vuokra-astialla)

 • Oma biojäteastia Tyhjennysväli 2 viikkoa ympäri vuoden
  – 140 l / 240 l astia
  – Tyhjennysmaksu 5,79 € / kerta
  – Astiavuokra 3,28 € / kk (astian hankinta omaksi 140 l/ 40 €, 240 l/53 €)

  189,9 € / vuosi (laskettu vuokra-astialla)

Miten lajittelen biojätteen?

Biojätettä ovat mm.

 • vihannesten ja hedelmien kuoret

 • ruuan tähteet

 • kalan perkeet

 • talouspaperit, servetit

 • kahvinporot ja teepussit

 • pienet luut, kananmunien kuoret

 • kukkamulta ja kasvien osat

Ei tuhkaa, kemikaaleja, muovi tai muita maatumattomia aineksia. Valuta nesteet ja imeytä liika kosteus esimerkiksi talouspaperiin. Pakkaa biojäte hyvin sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin.

Kuinka usein biojäteastia tulee tyhjentää?

Jätehuoltomääräysten (pdf) mukaisesti keräysvälineet on tyhjennettävä kaikilla kiinteistöillä niin usein, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätteitä on noudettava kiinteistöiltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Hyötyjätteiden keräysvälineet on lisäksi tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon. Pisin tyhjennysväli biojäteastialle on kesäaikana (touko-syyskuu) 2 viikkoa ja talviaikaan (loka-huhtikuu) 4 viikkoa.

Biojäteastian pesu

Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineiden korjauksesta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta sekä siitä, etteivät jäteastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja että keräysvälineiden kannet pysyvät kaikissa sääolosuhteissa suljettuina. Biojäteastia tulee pestä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Mitä hyötyä on biojätteen erilliskeräyksestä?

Biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen mahdollistaa biojätteen tehokkaamman hyötykäytön. Tavoitteena on myös vähentää biojätteen määrää sekajätteessä, sillä sekajätteen seassa oleva biojäte heikentää sekajätteen energiahyödyntämistä polttolaitoksilla. Biojätteen erilliskeräys vähentää myös mahdollisia haittaeläin- ja hajuongelmia, joita voi ilmetä, mikäli biojäte lajitellaan sekajätteen sekaan.

Erilliskeräämällä biojätteesi voit myös mahdollisesti tehdä muutoksia sekajäteastiasi tyhjennysväleihin, mikä vähentää sekajätteen keräyksestä koostuvia kustannuksia. Sekajäteastian tyhjennysvälin tulee olla alueellisten jätehuoltomääräysten mukainen (linkki avautuu pdf-tiedostoon). Mikäli haluat tehdä muutoksia sekajäteastiasi tyhjennysväliin, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Kiinteistölläni ei synny biojätettä, mitä teen?

Biojätettä syntyy lähtökohtaisesti jokaisella vakituisesti asutulla kiinteistöllä, mutta syntyvän biojätteen määrät voivat olla hyvin pieniä. Mikäli biojätettä syntyy hyvin vähän, kannattaa harkita kimppa-astiaa tai kimppakompostoria naapureiden kanssa. Voit ostaa tai vuokrata astian Keski-Savon Jätehuollon asiakaspalvelusta. Jätekimpan yhteyshenkilö ilmoittaa kimpasta jätehuollolle kimppalomakkeella. Tulostettavan kimppalomakkeen löydät nettisivuiltamme.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteesta tai alueellisista jätehuoltomääräyksistä voi poiketa vain erillisellä jätehuoltoviranomaisen tekemällä päätöksellä.