Keski-Savon Jätehuollon tarjoamia palveluita ovat mm:

 • asiakaspalvelu (mm. jätehuoltoon liittyminen, jätelaskutus, astiamyynti ja –vuokraus)
 • sähköinen asiointipalvelu
 • Riikinnevan jätekeskus
 • kiinteistökohtainen jätteenkeräyspalvelu
 • aluekeräyspisteverkosto sekajätteelle (jätehuollon ylläpitämä yhteisastia vaihtoehtona kiinteistökohtaiselle sekajätteen keräyspalvelulle)
 • vastaanottopisteverkosto kotitalouksien vaarallisille jätteille
 • paikalliset jätteiden vastaanottopalvelut esim. kuntien varikoilla tai muissa kohteissa
 • jäteneuvonta
 • kierrätyskeskus Ekotorin palvelut
 • lämpökompostorimyynti
 • kiertävät keräystempaukset