Klikkaa kuvaa avataksesi lomakkeen (pdf-tiedosto) tulostamista ja täyttämistä varten. Asiakirjassa on kolme identtistä sivua:
- jätteen haltijaa/ tuottajaa varten
- jätteen kuljettajaa varten
- jätteen käsittelijää/vastaanottajaa varten

 

Jätteen siirtoasiakirja

Suomessa astui 1.5.2012 voimaan uusi jätelaki ja -asetus. Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan luovutettaessa mm.

 • vaarallisia jätteitä
 • sako- ja umpikaivolietteitä
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä
 • rakennus- ja purkujätettä
 • pilaantunutta maa-ainesta
   

Keski-Savon Jätehuollon jätteen siirtoasiakirja  (3-sivua, pdf-tiedosto).
(Aukaise ja tulosta, lomake täytettävä käsin). Siirtoasiakirjassa on kolme sivua, joista:

 • yksi kpl on jätteen tuottajalle/haltijalle
 • yksi kpl jätteen kuljettajalle
 • yksi kpl jätteen vastaanottajalle/ käsittelijälle
   

Ohjeita siirtoasiakirjan käyttöön: