Palvelut

Vastuualue
 

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä hoitaa kotitalousjätteiden keräämisen ja käsittelyn Leppävirran, Heinäveden, Joroisten ja Juvan kuntien sekä Varkauden kaupungin alueilla. Jätehuolto vastaa myös kiinteistöittäisestä hyötyjätteiden keräämisestä (lukuunottamatta keräyspaperia).

Keski-Savon Jätehuolto huolehtii, että kaikissa sen toimialueen kunnissa on veloitukseton vastaanottopiste kotitalouksien vaarallisille jätteille ja sähkölaiteromulle.

Lisäksi Keski-Savon Jätehuolto hoitaa toimialueensa jäteneuvontaa ja vastaa palvelujen laskutuksesta sekä toimintojen kehittämisestä.

 

Jätteenkeräys ja -kuljetus
 

Keski-Savon Jätehuollon toiminta-alueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, mikä tarkoittaa, että jätehuolto kilpailuttaa jätteenkuljetukset  asiakkailleen valmiiksi ja loma- ja asuinkiinteistöjen jätehuoltosopimus tehdään Keski-Savon Jätehuollon kanssa.
Kilpailutuksen tuloksena jätekuljetukset hoitaa 1.4.2017 alkaen Sihvari Oy (Leppävirran, Joroisen ja Juvan kunnan alueet) sekä Jätehuolto Laine Oy (Varkauden ja Heinäveden kunnan alueet). 

Jätehuollon toimialueen jätteenkeräystä hoidetaan usealla pakkaavalla jäteautolla. Käytössä on myös ns. kaksilokeroautoja, joilla voidaan kerätä samalla ajoreitillä kahta eri jätejaetta ilman, että ne sekoittuvat keskenään. Kuljetusten ohjaus tapahtuu kuljetusten hallintajärjestelmällä. Kaikissa jäteautoissa on ajoneuvokohtaiset atk-laitteet, joihin päivittäiset ajotilaukset lähetetään jätehuollon asiakaspalvelusta. Tyhjennettyään jäteastian kuljettaja kuittaa tapahtuman auton päätelaitteelta. Tieto tapahtumasta välittyy jätehuollon asiakaspalveluun muutaman minuutin kuluttua.

 

Yhteistyö
 

Keski-Savon Jätehuolto tuottaa suurimman osan palveluistaan yhteistyössä ympäristöalan yritysten kanssa. Yhteistyösopimukset ovat useamman vuoden pituisia, joten yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet määrättyyn palvelutasoon ja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen toiminta- ja asuinympäristön vaatimusten täyttämiseksi. Jätteenkuljetusten uusi sopimuskausi käynnistyi 1.4.2017.