Lietteet

(Asumislietteet)

 

Säiliöt tarkastettava vuosittain

Kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostus- ja umpikaivot on tarkastettava vuosittain ja tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa tyhjennysajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu.
Lietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun luvalliseen käsittelypaikkaan. Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä. 

Kiinteistön haltija vastaa tyhjennyksistä

Keski-Savon Jätehuolto ei kilpailuta tai kuljeta kiinteistöjen sakokaivojen tyhjennyksiä, vaan kiinteistöjen omistajan tulee itse tilata sakokaivon tyhjennys sellaiselta toimijalta, jolla on ELY-keskuksen myöntämä lupa jätteen ammattimaiseen kuljettamiseen sekä voimassa oleva liikennelupa.

Keski-Savon Jätehuollon toimialueen ELY-keskusten yhteystiedot:

(Leppävirta, Varkaus)(Heinävesi, Joroinen, Juva)

Pohjois-Savon ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PL 2000, 70101 KUOPIO

Kallanranta 11, 70100 KUOPIO

Puhelinvaihde 0295 026 500

Faksi: (017) 580 8950

Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PL 164, 50101 MIKKELI

Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI

Puhelinvaihde 020 63 60120

Faksi: (015) 651 9149

Lisätietoa hajajätevesiasioihin liittyen mm:

 

 

Keski-Savon alueella sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiä suorittavia urakoitsijoita löytyy kuntakohtaisista oppaistamme>> 

ELY-keskusten jäterekisteriin ilmoittautuneet urakoitsijat tulossa myöhemmin tälle sivulle.
(Päivitetty 20.5.2015)