Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Suomen jätehuoltoa säännöstellään lainsäädännöllä, asetuksilla sekä kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä. Näiden säännösten yhteisenä päämääränä on tukea kestävää kehitystä mm.  edistämällä järkevää luonnonvarojen käyttöä sekä ehkäisemällä jätteen syntymistä.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjeistavat kiinteistöjen jätehuoltoa. Määräyksissä säädellään mm.

 • mitä jätteitä on lajiteltava
 • miten usein jätteen keräysastiat on tyhjennettävä
 • jätetilojen ja keräysvälineiden vaadittavia ominaisuuksia
 • kompostointia
 • jätteen polttamista

   
Ajankohtaista

Keski-Savon Jätehuollon toimialueen kuntien (Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta ja Varkaus) uudet Yleiset Jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset (pdf-tiedosto)

 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa ja perustelluista erityisestä syystä antaa luvan poiketa siitä, mitä jätehuoltomääräyksissä on sanottu. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu haittaa ympäristölle eikä vaaraa terveydelle.

Esimerkiksi jätehuoltomääräyksistä poikkeamista jäteastian pidennetyn tyhjennysvälin osalta haetaan erillisellä lomakkeella:

 • Hakemus jätehuoltoviranomaiselle jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (pdf-tiedosto)

  Hakemus tulee tulostaa, täyttää käsin ja postittaa allekirjoitettuna Jätehuoltoviranomaiselle alla olevaan postiosoitteeseen, tai täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voi myös toimittaa  skannattuna sähköpostitse osoitteeseen jatehuolto(at)varkaus.fi.

  Postiosoite:
  Jätehuoltoviranomainen,
  Keski-Savon Jätehuolto Llky,
  PL 208,
  78201 Varkaus