Korjauksia Warkauden lehdessä su 14.1 ilmestyneeseen juttuun

16.1.2018

Yleiset jätehuoltomääräykset eivät ole muuttuneet vuoden 2014 jälkeen

Sunnuntain 14.1 lehdessä oli erheellisesti julkaistu juttu suurten taloyhtiöiden muovin erilliskeräyksen velvoitteesta. Kyseinen muovien erilliskeräyksen velvoite ei koske Keski-Savon Jätehuollon toimialuetta. Keski-Savon Jätehuollon toimialueella kotitalouksien pakkausmuovia ei kerätä erikseen kiinteistöiltä, vaan pakkausmuovien kierrätys perustuu alueella Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n järjestämään ilmaiseen valtakunnalliseen Rinki-ekopisteverkostoon. Mikäli asukkaat haluavat kierrättää muovipakkauksia, ne tulee toimittaa itse Rinki-ekopisteelle, jossa on kyseinen kierrätysastia (City-market ja Prisma, Varkaus). Mikäli asukas ei halua lajitella pakkausmuovia tai keräyspiste on kaukana taikka pakkausmuovi on likaista sen voi lajitella sekajätteeseen. Sekajäte hyödynnetään kaukolämmöksi ja sähköksi läheisessä Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa. 

Keski-Savon Jätehuollon toimialueella ovat voimassa 1.1.2014 tulleet Yleiset jätehuoltomääräykset, jotka täydentävät paikallisesti jätelakia. Määräysten mukaan taloyhtiöissä, joissa on 5 tai enemmän asuinhuoneistoja, tulee olla erillinen keräysastia biojätteelle tai asianmukainen biojätteen kompostointi. Asuinkiinteistöillä voi olla lajitteluastioita myös muille hyötyjätteille, mutta kiinteistön omat astiat eivät ole pakollisia.